РЕФЕРЕНЦА ПЛУЋАЈНОГ ПРОЈЕКТА

xmjp42

Плутајући пројекат у Мађарској
● Инсталирани капацитет: 5МВп
● Категорија производа: Плутајући носач
● Време изградње: август 2017


Време објаве: 10.12.2021