РЕФЕРЕНЦА ПЛУЋАЈНОГ ПРОЈЕКТА

xmjr44

Плутајући пројекат
● Инсталирани капацитет: 15МВп
● Категорија производа: Плутајући носач


Време објаве: 10.12.2021