РЕФЕРЕНЦА ПЛУЋАЈНОГ ПРОЈЕКТА

xmjp43

Плутајући пројекат на Тајланду
● Инсталирани капацитет: 8МВп
● Категорија производа: Плутајући носач
● Време изградње: јул 2016


Време објаве: 10.12.2021